Misschien woon je al heel lang in je huis, misschien ben je een nieuwe bewoner. Je weet dan meestal niet wat er allemaal is gebeurd in je huis voordat je er zelf kwam wonen. Zeker als het gaat om onzichtbare zaken als een riool wet je nooit wat ooit aan de oppervlakte kan komen. Bij oudere huizen is het maar de vraag welke soort rioolbuizen aanwezig zijn en hoe de staat is van die rioolbuizen. Gelukkig zijn er speciale bedrijven die riolen en afvoeren kunnen controleren.
Geavanceerde apparatuur
Met uitermate geavanceerde apparatuur kunnen ze de staat van het riool perfect in kaart brengen. Natuurlijk zijn hier kosten aan verbonden maar dat zal ongetwijfeld ruimschoots opwegen tegen eventuele ellende die een kapotte rioolbuis kan veroorzaken.
Oude rioolbuizen zijn gemaakt van materialen die in de loop van de jaren lekkages kunnen veroorzaken.
Grote belemmering in riool
Dat is met name het geval bij koppelingen van verschillende rioolbuizen. Dat er rioolwater naar buiten stroomt is natuurlijk allerminst prettig maar er kan ook zand in de buizen terecht komen. Deze zandophopingen veroorzaken een belemmering voor de doorstroming in het riool. En waar geen doorstroming is ontstaan lastige situatie richting woning. Verstopte toilet, water dat niet wegloopt uit de gootsteen, vaatwasmachines vol met smerig water, allemaal gevolgen van een verstopte riool. Een eenmalige check zal je duidelijkheid geven in de toestand van je rioolsysteem.

Call Now Button